Εκπαίδευση σε Ψυχομετρικά Εργαλεία

Στο epaggelma.gr εκπαιδεύουμε, υποστηρίζουμε και πιστοποιούμε επαγγελματίες στην καταξιωμένη στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο συστοιχία ψυχομετρικών εργαλείων “CAPS” & “CAPS – Άριστον”.

Η σειρά CAPS περιλαμβάνει ψυχομετρικά εργαλεία:

Για επαγγελματικό προσανατολισμό


Για διερεύνηση προσωπικότητας


Για διερεύνηση νοημοσύνης, μάθησης & συμπεριφοράς


Ο πυρήνας του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι η εύστοχη, έγκυρη και αξιόπιστη γνώση του ενδιαφερόμενου.

Το «Άριστον Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού» έχει χορηγηθεί σε περισσότερα από 35.000 άτομα στην Ελλάδα και οι ειδικευμένοι επαγγελματίες που το χρησιμοποιούν το έχουν επιλέξει ως το αρτιότερο μέσο επαγγελματικού προσανατολισμού στον Ελληνικό χώρο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το εν λόγω ερωτηματολόγιο στηρίζεται σε αποτελέσματα ερευνών οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και έχει σταθμιστεί μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος PETRA σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τεστ έχει σταθμιστεί στην Ελληνική αγορά εργασίας σε δείγμα άνω των 10.000 ατόμων. Ο εν λόγω πληθυσμός παραγωγής νόρμας αποτελεί το μεγαλύτερο δείγμα στάθμισης που έχει ποτέ συγκεντρωθεί και μελετηθεί αποδεδειγμένα στην Ελλάδα.

Τώρα μπορείτε και εσείς να γίνετε πιστοποιημένος σύμβουλος στη χρήση του Άριστον Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού και παράλληλα να λάβετε δωρεάν τη Βάση Δεδομένων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, «Διάκρισις Σπουδών». Το λογισμικό «Διάκρισις Σπουδών» λειτουργεί συμπληρωματικά με το «Άριστον Τεστ» ώστε να σας καταστήσει ικανούς στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Το Άριστον τεστ είναι ένα επιστημονικό εργαλείο Επαγγελματικής Αυτογνωσίας. Αναλύει δεκάδες παράγοντες στην προσωπικότητα του ατόμου και βάσει της Ελληνικής πραγματικότητας προτείνει κατά σειρά προτεραιότητας τις συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες που ταιριάζουν καλύτερα στο άτομο.

Το Διάκρισις Σπουδών είναι μια βάση Επαγγελματικής Πληροφοριογνωσίας.
Παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλες τις σχολές, για εκατοντάδες επαγγέλματα, για την αγορά εργασίας, για τις προοπτικές των επαγγελμάτων στην Ελλάδα, κ.ά.. Επίσης παρέχει αυτοματοποιημένο τρόπο συμπλήρωσης του μηχανογραφικού ελέγχοντας για τυχόν λάθη στη διαδικασία.

Για Επαγγελματίες


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες

Ημερομηνία:

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019
Ώρες 09:00 με 12:00

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΤΥΛ

(Ημισφαίρια, Τύποι & Δυναμικό)

Ημερομηνία:

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019
Ώρες 12:15 με 14:30

Χώρος:

Κολοκοτρώνη 35, Κεφαλάρι, Κηφισιά

Για Συμμετοχή & Ερωτήσεις εδώ


ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ

Δείγμα αναφοράς Άριστον

Παρουσίαση Άριστον – Βίντεο


Στοιχεία Ποιότητας Ερωτηματολογίων


Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »