Μαθησιακές Ικανότητες [7 – 70 ετών]

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ένα τεστ ικανοτήτων. Αξιολογεί τέσσερις βασικές γνωστικές/νοητικές ικανότητες ώστε να διερευνηθεί ο βαθμός ανάπτυξής τους ως τη στιγμή της εξέτασης. Συνεπώς παρέχει τη γνώση ώστε να καθοδηγηθεί το άτομο προς τους γνωσιακούς τομείς όπου είναι ισχυρό αλλά και το εφαλτήριο για να δοκιμάσει τα βελτιώσει τα αδύναμα στοιχεία του. Μέσα σε 20 περίπου λεπτά εξετάζονται οι εξής ικανότητες:

  • Γλωσσικές
  • Αριθμητικές
  • Μηχανικές
  • Διαγραμματικές

Το παρόν ερωτηματολόγιο μπορεί να παράσχει ενδείξεις για το κατά πόσο η σχολική επίδοση στους τομείς που εξετάζει είναι αποτέλεσμα εγγενούς κλίσης ή συστηματικής εκπαιδευτικής προσπάθειας και κατά συνέπεια μπορεί να δώσει μια πρώτη ένδειξη για το αν το άτομο αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του.


Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »