Διερεύνηση της Ικανότητας Επικοινωνίας [13 - 70 ετών]

Η ικανότητα επικοινωνίας αφορά θέματα κοινωνικοποίησης, συνεργασίας, αρμονικής συμβίωσης και βέβαια εξωτερίκευσης των αναγκών του ατόμου.

Η διαδικασία της επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα περίπλοκη εφόσον συμπεριλαμβάνει το λόγο, το σώμα και το συναίσθημα. Για παράδειγμα μπορεί ένα άτομο να επιδιώκει να επικοινωνεί λεκτικά με θετικό τρόπο όμως παράλληλα εξωλεκτικά (π.χ. με μια σωματική στάση, τόνο φωνής, κ.ά.) να μεταφέρει αρνητικό μήνυμα. Έτσι υπογείως και συχνά χωρίς συνειδητή πρόθεση μπορεί στις επικοινωνιακές του συνδιαλλαγές να προκαλείται αποστασιοποίηση ή θυμός ενώ ουσιαστικά δεν το θέλει.

Με το παρόν ερωτηματολόγιο εξετάζονται:

  • Η ικανότητα του ατόμου να αντιδρά σε επικοινωνιακά ερεθίσματα.
  • Ο τρόπος επικοινωνίας του ως προς τη διατήρηση αρμονικών σχέσεων.

Στον εργασιακό και κοινωνικό χώρο η επιτυχημένη χρήση της επικοινωνίας συμβάλλει άμεσα στη διαμόρφωση απόψεων, στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας και στην επίτευξη των στόχων.


Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »