Διερεύνηση Εργασιακών Κινήτρων [18 - 70 ετών]

Τα κίνητρα επιδρούν καταλυτικά, ενθαρρύνοντας την αποδοτικότητα αλλά και την ικανοποίηση στην εργασία.

Έχοντας γνώση των επαγγελματικών σας κινήτρων, μπορείτε: α) να επιλέξετε το εργασιακό περιβάλλον που σας ταιριάζει, β) να κινηθείτε προς την πλέον ενδεδειγμένη ειδικότητα, γ) να επιλέξετε το βέλτιστο συνδυασμό από εναλλακτικά εργασιακά περιβάλλοντα, δ) να προσφέρετε αποδοτικό έργο προς όφελος όλων.

Ισχυρά και συχνά παρατηρούμενα [Abraham Maslow 1943, 1970] εργασιακά κίνητρα που αξιολογεί το παρόν ερωτηματολόγιο είναι:

  • Οι οικονομικές απολαβές
  • Η σταθερότητα της θέσης
  • Η αυτονομία στην εργασία
  • Η άσκηση επιρροής στους άλλους
  • Η προσωπική προβολή (κύρος)
  • Η γρήγορη ανέλιξή (προοπτική)

Επιπλέον αξιολογείται και η γενικότερη ετοιμότητα του ατόμου να εργασθεί.


Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »