Εκπαίδευση – Πιστοποίηση

Τα ερωτηματολόγια μπορούν να τα αποκτήσουν σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, εκπαιδευτικοί, ιδιοκτήτες ή διευθυντές σχολείων ή εταιριών, στελέχη ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ και ΚΔΑΥ, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και λοιποί απόφοιτοι κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών.

Για την απόκτηση των ερωτηματολογίων είναι απαραίτητη η παρακολούθηση αρχικής εκπαίδευσης. Στη στήλη δεξιά εμφανίζεται η ημερομηνία του επόμενου σεμιναρίου. Ενδιαφέρον συμμετοχής σε εκπαιδευτική διαδικασία οποιουδήποτε ερωτηματολογίου επιθυμείτε μπορείτε να δηλώσετε εδώ.

Για την πιστοποίηση της ποιοτικής χρήσης των ερωτηματολογίων προσφέρουμε συνεχιζόμενη εποπτεία. Στόχος μας είναι οι εκπαιδευόμενοι μας να είναι πλήρως καταρτισμένοι χρήστες επικαιροποιημένου λογισμικού. Σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνουμε σεμινάρια μετεκπαίδευσης ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των επαγγελματιών καθώς προκύπτουν.

 

Αγορά Λογισμικού/Ερωτηματολογίων

Ο εκάστοτε επαγγελματίας αγοράζει τη χρήση των ερωτηματολογίων κατόπιν ειδικής εκπαίδευσης η οποία διαρκεί περίπου 3 ώρες. Με την αρχική εκπαίδευση δίνονται μεταξύ άλλων και 5 κωδικοί χρήσης προσφέροντας έτσι στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα άμεσης απόσβεσης των εκπαιδευτικών εξόδων.

Πιο συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχονται:

  • Εκπαίδευση σε θέματα ψυχομετρίας, επαγγελματικού προσανατολισμού, εξειδικευμένων θεωριών και χρήσης λογισμικού.
  • 5 κωδικοί χρήσης, το οποίο μεταφράζεται σε δυνατότητα 5 χορηγήσεων των ερωτηματολογίων.
  • Συμμετοχή στη διαδικασία εξατομικευμένης πιστοποίησης στη χρήση των ερωτηματολογίων.
  • Συνεχιζόμενη εποπτεία από υψηλά καταρτισμένο ψυχολόγο αναφορικά με τη λειτουργιά του λογισμικού, το θεωρητικό πλαίσιο και την ορθή ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
  • Δυνατότητα ίδρυσης Πιστοποιημένου Κέντρου Άριστον Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • Παραλαβή συνοδευτικού εκπαιδευτικού και διαφημιστικού υλικού.
  • Δυνατότητα για δημόσια χρήση των σχετικών λογότυπων και ανάρτησης σχετικής διαφημιστικής πινακίδας.
  • Για όσους έχουν έδρα εργασίας εκτός Αττικής προσφέρουμε δωρεάν καταχώρηση στη σελίδα συνεργατών για 3 χρόνια.
  • Δωρεάν εγκατάσταση και χρήση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων επαγγελματικού προσανατολισμού και αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης του μηχανογραφικού Διάκρισις Σπουδών.

Χρήση Λογισμικού/Ερωτηματολογίων

Όλα τα ερωτηματολόγια είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα ερωτηματολόγια εγκαθίστανται σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές και χορηγούνται χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση με το διαδίκτυο (internet).

Για τη χορήγηση μιας συστοιχίας ερωτηματολογίων σε ένα χρήστη χρειάζεται ένας κωδικός. Κάθε επαγγελματίας μπορεί να αγοράσει έναν ή περισσότερους κωδικούς και να τους χρησιμοποιήσει για να χορηγήσει οποιαδήποτε συστοιχία ερωτηματολογίων επιθυμεί (π.χ. Για επαγγελματικό προσανατολισμό, για διερεύνηση προσωπικότητας, κλπ). Οι κωδικοί λήγουν μετά από 3 χρόνια.

Αφού ο χρήστης συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια, ο επαγγελματίας στέλνει τις απαντήσεις του χρήστη μέσω e-mail στον αυτοματοποιημένο server της εταιρίας μας και στη συνέχεια ο server απαντάει στέλνοντας τα αποτελέσματα στον επαγγελματία σε μορφή κειμένου .pdf

Για Επαγγελματίες


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες

Ημερομηνία:

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019
Ώρες 09:00 με 12:00

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΤΥΛ

(Ημισφαίρια, Τύποι & Δυναμικό)

Ημερομηνία:

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019
Ώρες 12:15 με 14:30

Χώρος:

Κολοκοτρώνη 35, Κεφαλάρι, Κηφισιά

Για Συμμετοχή & Ερωτήσεις εδώ


ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ

Δείγμα αναφοράς Άριστον

Παρουσίαση Άριστον – Βίντεο


Στοιχεία Ποιότητας Ερωτηματολογίων


Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »