Διερεύνηση της Ικανότητας Λήψης Αποφάσεων [18 - 70 ετών]

Η ικανότητα λήψης αποφάσεων είναι το κλειδί που ανοίγει πόρτες στην πορεία της ζωής. Η επένδυση χρόνου, χρήματος ή συναισθήματος όσο μεγάλη και να είναι μπορεί να αποβεί άκαρπη αν η λήψη της απόφασης δεν είναι ορθή. Ευκαιρίες στη ζωή μας περνάνε, το ζήτημα είναι να τις εντοπίζουμε και να αποφασίζουμε την ενδεδειγμένη δράση όταν και όπως πρέπει.

Το παρόν ερωτηματολόγιο διαπιστώνει τον βαθμό στον οποίο το άτομο είναι σε θέση να αξιολογεί τα δεδομένα, ώστε να αποφασίζει σωστά, επιλέγοντας τη βέλτιστη λύση. Πιο συγκεκριμένα αξιολογούνται:

  • Η δυνατότητα στην υποχρεωτική λήψη αποφάσεων.
  • Η δυνατότητα στην προαιρετική λήψη αποφάσεων.
  • Ο βαθμός επηρεασμού από το συναίσθημα.

Η ικανότητα λήψης αποφάσεων πέρα από την καθημερινή της χρήση είναι απαραίτητη για εκείνους που ασχολούνται με την εποπτεία εργαζομένων, τη διοίκηση έργων, τη διοίκηση μαθητών/προσωπικού, τη διαχείριση οργανισμών, κλπ.


Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »