Διερεύνηση του Κέντρου Ελέγχου [7 - 70 ετών]

Το κέντρο ελέγχου (Locus of Control) αφορά το βαθμό εμπιστοσύνης που έχει το άτομο στις ίδιες του τις πράξεις.

Η απόδοση του κέντρου ελέγχου σχετίζεται με την κινητοποίηση του ατόμου διότι ένα άτομο που θεωρεί ότι οι πράξεις του δε θα έχουν αποτέλεσμα δεν έχει ισχυρό κίνητρο να δράσει. Από την άλλη, ένα άτομο που θεωρεί ότι οι πράξεις του επιφέρουν πολύ μεγάλες συνέπειες πιθανότατα θα ταλαιπωρείται από άγχος.

Η εξισορρόπησή του κέντρου ελέγχου συμβάλλει στην κινητοποίηση του ατόμου, στην ορθή λήψη αποφάσεων και κατά συνέπεια στην καλύτερη αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων.

Οι δύο συμπληρωματικοί παράγοντες που μετρώνται είναι:

  • Εσωτερικός έλεγχος
  • Εξωτερικός έλεγχος

Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »