Διάκρισις Σπουδών

Βάση Πληροφοριών & Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Το Διάκρισις Σπουδών είναι μια ηλεκτρονική βάση πληροφοριών επαγγελματικού προσανατολισμού και παράλληλα ένα εργαλείο αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου.

Το Διάκρισις Σπουδών είναι σε θέση να διαβάσει τα αποτελέσματα του Άριστον τεστ και να παράσχει πλούτο πληροφοριών με βάσει τις επαγγελματικές ειδικότητες που ταιριάζουν στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο.


Η βάση πληροφοριών του Διάκρισις Σπουδών καλύπτει θέματα όπως:

 • Επιλογή κατεύθυνσης & επιστημονικών πεδίων.
 • Ειδικά μαθήματα, υποτροφίες καθώς και σπουδές σε άλλες χώρες.
 • Τα επαγγέλματα (μονογραφίες – επαγγελματικά δικαιώματα).
 • Προοπτικές των επαγγελμάτων στην Ελληνική αγορά εργασίας.
 • Σχολές ΑΕΙ – ΤΕΙ (σκοπός – προγράμματα σπουδών – αγορά εργασίας – φωτογραφίες - νέα τμήματα – βάσεις – αναμενόμενες βάσεις – σύνδεση με sites).
 • Τις πόλεις και τα τμήματα που φιλοξενεί η κάθε σχολή.
 • Σπουδές σε άλλες χώρες.
 • Υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Πληροφορίες για όλα τα Τεχνικά Επαγγέλματα κ.ά.

Το λογισμικό του Διάκρισις Σπουδών βοηθά στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου ενός υποψηφίου, λαμβάνοντας υπόψη τις επιλογές τμημάτων που επιθυμεί, τις επιδόσεις του, τις αναμενόμενες βάσεις, τις προτιμήσεις ανά πόλη, τα προγράμματα σπουδών κάθε σχολής, τις προοπτικές στην Ελληνική αγορά εργασίας, τα ειδικά μαθήματα κ.ά.


Πιο συγκεκριμένα το λογισμικό του Διάκρισις Σπουδών παρέχει τις εξής δυνατότητες:

 • Αναλυτική ή γρήγορη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με πρωτοποριακή μέθοδο, ελέγχοντας για τυχόν λάθη.
 • Δυνατότητα ιεράρχησης των σχολών ανά φθίνουσα σειρά μορίων, ανά εύρος μορίων και ανά πόλη.
 • Αυτόματη αντιστοίχηση σχολών, επαγγελμάτων ανάλογα με την επιλογή του 6ου μαθήματος ή της κατεύθυνσης.
 • Στατιστικά δεδομένα για όλα τα μαθήματα και σενάρια μορίων ανάλογα με την επιλογή του 6ου μαθήματος ή της κατεύθυνσης.
 • Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την επιλογή σχολών που απαιτούν ειδικό μάθημα και πληροφόρηση για το εκάστοτε απαιτούμενο ειδικό μάθημα.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης όλων των σχολών (ΑΕΙ – ΤΕΙ) που αντιστοιχούν στην προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα μαθητή που έχει κάνει το ‘ΑΡΙΣΤΟΝ Τεστ.
 • Υπολογισμό των μορίων εισαγωγής και του γενικού βαθμού πρόσβασης για μαθητές Ενιαίου Λυκείου – ΤΕΕ.

Το Διάκρισις Σπουδών είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για κάθε σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, επικαιροποιείται με βάση τα τρέχοντα δεδομένα του εκπαιδευτικού συστήματος και δίνεται δωρεάν με την εκπαίδευση στο Άριστον Τεστ.

Για Επαγγελματίες


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες

Ημερομηνία:

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019
Ώρες 09:00 με 12:00

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΤΥΛ

(Ημισφαίρια, Τύποι & Δυναμικό)

Ημερομηνία:

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019
Ώρες 12:15 με 14:30

Χώρος:

Κολοκοτρώνη 35, Κεφαλάρι, Κηφισιά

Για Συμμετοχή & Ερωτήσεις εδώ


ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ

Δείγμα αναφοράς Άριστον

Παρουσίαση Άριστον – Βίντεο


Στοιχεία Ποιότητας Ερωτηματολογίων


Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »