Διερεύνηση των Προσωπικών Αξιών [13 - 70 ετών]

Η αυτογνωσία στο επίπεδο των αξιών επιτρέπει στο άτομο να ανακαλύπτει τις ανάγκες του, να εντοπίζει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του, καθώς και να διαπιστώνει τον τρόπο που επηρεάζει και επηρεάζεται από τους γύρω του.

Οι επιλογές του ατόμου καθώς και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που θέτει είναι συνάρτηση των αξιών του.

Εφόσον ο άνθρωπος έχει θέσει ως όραμα και σκοπό στη ζωή του να υπηρετεί αξίες όπως είναι η εντιμότητα, η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη καθιστά την καθημερινότητά του ενδιαφέρουσα πράγμα που του δημιουργεί αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση ενώ, χάριν της κοινωνικά συμβατής συμπεριφοράς του, καταφέρνει να εξασφαλίσει την αποδοχή και, συχνά, την εκτίμηση των συνανθρώπων του.

Το παρόν ερωτηματολόγιο σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσετε το βαθμό στον οποίο επηρεάζεται η ζωή σας αναφορικά με 19 αξίες. Ενδεικτικά διερευνείται η σχέση σας με αξίες όπως:

 • Υπευθυνότητα
 • Ωραίο
 • Σύνεση
 • Συνεργατικότητα
 • Ακεραιότητα
 • Μετριοφροσύνη
 • Αμεροληψία
 • Τόλμη
 • Ειλικρίνεια
 • Ευγνωμοσύνη
 • Δίκαιο
 • Επιμονή κ.ά.

Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »