Διερεύνηση Δυναμικού Μάθησης & Σκέψης [7 – 60 ετών]

Το συγκεκριμένο τεστ εστιάζει περισσότερο στο εγγενές νοητικό δυναμικό του ατόμου. Με την παρούσα διερεύνηση αξιολογούμε την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να αφομοιώνει γρήγορα νέες πληροφορίες. Το τεστ παρέχει ενδείξεις για το νοητικό δυναμικό ενός ατόμου εστιάζοντας σε ευρύτερες νοητικές λειτουργίες απ’ ότι το τεστ νοημοσύνης (I.Q.).

Η παρούσα διερεύνηση συνίσταται σε περιπτώσεις μαθησιακής αξιολόγησης, μαθησιακής υποεπίδοσης, δυσλεξίας, ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, εργασιακής υποεπίδοσης, κ.ά.

Το τεστ μετρά 9 τομείς μαθησιακού δυναμικού:

  • Συνταίριασμα εννοιών (μνήμη και συνθετική ικανότητα).
  • Κατανόηση τομών (ικανότητα σύγκρισης και διάκρισης).
  • Ανακατασκευή εννοιών (ανάλυση δεδομένων, λογική).
  • Κατανόηση κανόνων (αφηρημένη σκέψη, λογικά συμπεράσματα, στοχασμός).
  • Κατανόηση υποσυνόλων (ανάλυση στοιχείων, αναγνώριση)
  • Αναγνώριση αναλογιών (επεξεργασία λειτουργιών, δημιουργική ικανότητα)
  • Σύνθεση εννοιών (ανάλυση γνώσης, ικανότητα εκτίμησης)

Επίσης ειδική διερεύνηση δύναται να γίνει για τις:

  • Αριθμητικές αναλογίες (διάκριση σχέσεων και νόμων) &
  • Λεκτικές αναλογίες (υπονοούμενες σχέσεις και δεσμοί)

Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »