Μαθησιακοί Τύποι [7 – 60 ετών]

Είναι προφανές ότι κάθε άνθρωπος μαθαίνει χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του. Συνεπώς το να γνωρίζουμε τις κυρίαρχες αισθήσεις που χρησιμοποιεί ένα άτομο για να μάθει είναι εξαιρετικά σημαντικό ώστε να το βοηθήσουμε:

  • Να μαθαίνει εύκολα.
  • Να αφομοιώνει γρήγορα.
  • Να υπερβεί μαθησιακές δυσκολίες.

Κάθε άτομο αναπτύσσει σε διαφορετικό βαθμό τους μαθησιακούς τύπους/τρόπους αφομοίωσης της γνώσης. Με το παρόν ερωτηματολόγιο μαθαίνουμε πόσο ανεπτυγμένος είναι καθ’ ένας από τους κάτωθι έξι βασικούς μαθησιακούς τύπους.

  • Ακουστικός (αξιοποιεί ακουστικές πληροφορίες & τεχνικές)
  • Οπτικός (αξιοποιεί οπτικές πληροφορίες & τεχνικές)
  • Λεκτικός (αξιοποιεί γλωσσικές πληροφορίες & τεχνικές)
  • Κιναισθητικός (αξιοποιεί κιναισθητικές πληροφορίες & τεχνικές)
  • Διαπροσωπικός (αξιοποιεί τις διαπροσωπικές σχέσεις & τεχνικές)
  • Ενδοπροσωπικός (δημιουργεί ανεξάρτητα, προτιμά ατομικές τεχνικές)

Η γνώση του μαθησιακού τύπου εντός ατόμου βοηθά το δάσκαλο στην αποτελεσματική διδασκαλία, το γονιό αναφορικά με τον τρόπο διαβάσματος στο σπίτι και το μαθητή/φοιτητή στην αντικατάσταση της αναποτελεσματικής & κουραστικής μελέτης με πιο πετυχημένους τρόπους διαβάσματος.


Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »