Διερεύνηση της Προφορικής Χρήσης της Γλώσσας
[5 ετών +]

Η παρούσα διερεύνηση εξετάζει την ικανότητα της επικοινωνιακής δεξιότητας. Η παρούσα δοκιμασία είναι απαραίτητη λόγω της πρακτικής χρησιμότητάς της για άτομα με καθυστέρηση (διανοητική ή ψυχοκοινωνική) καθώς και για άτομα φυσιολογικής νοημοσύνης αλλά με δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση.

Εδώ αξιολογούμε κατά πόσον ο ομιλητής λαμβάνει υπόψη στην έκφρασή του τους τέσσερις βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το περιεχόμενο της προφορικής γλώσσας, δηλαδή:

  • Το φυσικό πλαίσιο (τον χώρο)
  • Το ακροατήριο,
  • την καταλληλότητα,
  • τον σκοπό

Με άλλα λόγια διερευνούμε κατά πόσο το άτομο επικοινωνεί πετυχημένα λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές του εκάστοτε πλαισίου.


Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »