Τεστ Νοημοσύνης (I.Q.) & Ανάλυση Ικανοτήτων Μάθησης [6 - 17 ετών]

Πρόκειται για την καθ’ εαυτού αξιολόγηση νοημοσύνης. Η εν λόγω αξιολόγηση μετρά τη γενική όσο και δεκάδες επιμέρους παράγοντες νοημοσύνης προσφέροντας μια αναλυτική διερεύνηση των δυνατών και αδύναμων μαθησιακών χαρακτηριστικών του ατόμου.

Η παρούσα αξιολόγηση ενδείκνυται για την διερεύνηση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (όπως δυσλεξία, υψηλή νόηση/χαρισματικά παιδιά, νοητική υστέρηση, κ.ά.), για θέματα υποεπίδοσης όπου ο μαθητής αποδίδει λιγότερο από αυτό που μπορεί καθώς και για τη διερεύνηση των μαθησιακών δυνατοτήτων του παιδιού.

Η αξιολόγηση συνοδεύεται από πλήθος εκπαιδευτικών συστάσεων για τη βελτίωση τυχόν νοητικών και μαθησιακών ελλειμμάτων.

Ενδεικτικά αξιολογούνται:

 • Γενική νοημοσύνη
 • Λεκτική νοημοσύνη
 • Πρακτική νοημοσύνη

 • Επίδοση σε 13 βασικές νοητικές ικανότητες όπως:
  • Ικανότητα απορρόφησης γενικών γνώσεων (μακροπρόθεσμη μνήμη)
  • Ικανότητα επίλυσης αριθμητικών προβλημάτων
  • Ικανότητα κοινής λογικής
  • Βραχυπρόθεσμη μνήμη & μνήμη εργασίας
  • Ικανότητα απόδοσης νοήματος κ.ά.

 • 43 δευτερογενείς δείκτες ικανοτήτων, όπως:
  • Συγκέντρωση & προσοχή
  • Αντίληψη προφορικού λόγου
  • Ευχέρεια λόγου
  • Επιμονή στο καθήκον
  • Αντίληψη χώρου
  • Κατανόηση – εκτίμηση – αξιολόγηση καταστάσεων
  • Κοινωνική ευαισθητοποίηση, κ.ά.

Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »