Διερεύνηση Συμπεριφοράς στο Σχολείο [5 - 18 ετών]

Πρόκειται για μια συστηματική καταγραφή της συμπεριφοράς και επίδοσης του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο. Συμπληρώνεται από κάποιον εκπαιδευτικό ο οποίος έχει συστηματική επαφή με το παιδί. Η πληροφόρηση του εκπαιδευτικού παρέχει χρήσιμες πληροφορίες αφενός διότι προσφέρει μια διαφορετική οπτική (από αυτή του ψυχολόγου και του γονέα) και αφετέρου διότι ο εκπαιδευτικός έχει μια σαφή εικόνα του πως λειτουργεί το παιδί στο σχολικό πλαίσιο μεταξύ ενηλίκων, συνομήλικων και υποχρεώσεων.

Ενδεικτικά διερευνούνται τομείς όπως:

  • Σχολικές συνήθειες
  • Κοινωνικές δεξιότητες
  • Γονεϊκή συμμετοχή
  • Συναισθηματική ανησυχία
  • Ασυνήθιστη συμπεριφορά
  • Κοινωνικά προβλήματα
  • Λεκτική επιθετικότητα
  • Σωματική επιθετικότητα

Η εν λόγω διερεύνηση σας δίνει μια αναλυτική εικόνα για τη συμπεριφορά του παιδιού σας στο σχολείο.


Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »