Σύλλογοι γονέων & κηδεμόνων

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε απευθύνονται τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά και παίρνουν τη μορφή:

  • Δωρεάν ενημερώσεων-ημερίδων.
  • Δημιουργία ομαδικών πακέτων προσφοράς υπηρεσιών.
  • Δυνατότητα ατομικής συνεργασίας.

Σύμφωνα με τις ανάγκες και δυνατότητες των οικογενειών μπορούμε να προσαρμόσουμε μια ημερίδα ή ένα πακέτο υπηρεσιών ώστε να καλύψουμε ό,τι ακριβώς σας αφορά.
Ενδεικτικά:

  • Επαγγελματικός προσανατολισμός επιστημονικά τεκμηριωμένος με βάση την προσωπικότητα και τις κλίσεις του παιδιού.
  • Συμπλήρωση μηχανογραφικού, ενημέρωση για σχολές.
  • Ενημέρωση-συζήτηση για συνήθη ψυχολογικά θέματα παιδιών, εφήβων και οικογένειας (οριοθέτηση, συγκρούσεις, εσωστρέφεια, διαδίκτυο, αποτελεσματική επικοινωνία, διαχείριση άγχους κ.ά.).
  • Ενημέρωση-συζήτηση για ειδικότερα θέματα όπως: Αποδοτικός χρόνος μελέτης, υποεπίδοση, μαθησιακές δυσκολίες, φοβίες, συναισθηματικά μπλοκαρίσματα, διαπροσωπικές δυσκολίες, διαχείριση διαζυγίου, πένθους κ.ά.
  • Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το παιδί μαθαίνει καλύτερα, αξιολόγηση νοητικού δυναμικού και προτάσεις βελτίωσης.
  • Αξιολόγηση προσωπικότητας, αυτοεκτίμησης, συμπεριφοράς, οικογενειακών σχέσεων και προτάσεις βελτίωσης.

Epaggelma.gr - Φυλλάδιο για σχολεία

Epaggelma.gr - Ψυχολογικές υπηρεσίες


Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »