Η αξία της συμβουλευτικής συνάντησης

test

Η ολοκληρωμένη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού γίνεται μόνο μέσω της προσωπικής συνάντησης με τον εξειδικευμένο επαγγελματία διότι μόνο τότε ο ενδιαφερόμενος εισπράττει:

  • 1. Ορθή ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσε.
  • 2. Σύνθεση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων με το εκπαιδευτικό σύστημα, την αγορά εργασίας και τις προσωπικές του ιδιαιτερότητες.
  • 3. Ανθρώπινη επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι κατά 75% και πλέον μη λεκτική συνεπώς η ουσιαστική κατανόηση και η δυναμική κινητοποίησης αναπτύσσεται στην άμεση ανθρώπινη επαφή και όχι μπροστά σε στείρες οθόνες.
  • 4. Πρακτική καθοδήγηση, ευαισθητοποιημένα και βήμα-προς-βήμα ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι (coaching).
  • 5. Ένα υπεύθυνο άτομο ως σημείο αναφοράς στο οποίο να μπορεί να απευθυνθεί εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »