Επαγγελματικός Προσανατολισμός για ενήλικες

Μια νέα αρχή με όραμα προόδου

test

Είτε είστε σπουδαστής, είτε ενήλικας μπορείτε να μάθετε ποια επαγγέλματα ταιριάζουν στην προσωπικότητα και τις ανάγκες σας. Επίσης μπορούμε να σας ενισχύσουμε σημαντικά στη διεκδίκηση των σπουδών σας και της θέσης εργασίας σας.

Καλύπτουμε θέματα όπως:

 • Η εύρεση των επαγγελματικών ειδικοτήτων που σας ταιριάζουν.
 • Η σχέση εργασίας που σας ταιριάζει (π.χ. μισθωτή σχέση ή ελεύθερο επάγγελμα).
 • Η ενημέρωση για την αγορά εργασίας γύρω από το χώρο που σας ενδιαφέρει.
 • Η εξοικείωση με τις τεχνικές αναζήτησης απασχόλησης (σύνταξη βιογραφικού, συνέντευξη, σχέδιο δράσης, τρόποι αναζήτησης θέσεων απασχόλησης).
 • Οι δυνατότητες εξέλιξης μέσα στην εργασία, μεταπτυχιακά κ.ά.
 • Η ενημέρωση για μία σειρά από σύγχρονα εργασιακά και οικονομικά θέματα.

Ο Επαγγελματικός προσανατολισμός ενηλίκων αφορά τρείς τομείς:

1) Ανακάλυψη των επαγγελματικών ειδικοτήτων που σας ταιριάζουν

Στο πρώτο στάδιο επιτυγχάνεται επαγγελματική αυτογνωσία βάσει αναλυτικής αξιολόγησης και προτείνονται συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη χορήγηση 6 ερωτηματολογίων τα οποία διερευνούν:

 • 1) Την Επαγγελματική Προσωπικότητα, δηλαδή σε ποιους επαγγελματικούς χώρους θα είστε πιο λειτουργικός και κατά συνέπεια περισσότερο ικανοποιημένος.
 • 2) Τα Ενδιαφέροντα, δηλαδή ποια επαγγελματικά αντικείμενα (μεταξύ 2000 επιλογών) σας ενδιαφέρουν περισσότερο.
 • 3) Τις Ικανότητες, δηλαδή το βαθμό στον οποίο φαίνεται να έχετε κάποιες βασικές ικανότητες γύρω από τα πεδία ενδιαφερόντων σας.
 • 4) Την Αυτοεκτίμηση, δηλαδή το πως νιώθετε για τον εαυτό σας γενικότερα αλλά και ειδικότερα μέσα στον εργασιακό χώρο.
 • 5) Τον Έλεγχο, δηλαδή το βαθμό στον οποίο θεωρείτε ότι μπορείτε να στηριχθείτε στις δικές σας δυνάμεις προκειμένου να πετύχετε τους στόχους σας.
 • 6) Τα Εργασιακά Κίνητρα, δηλαδή τι σας κινητοποιεί μέσα στην εργασία ώστε αφενός να γίνεστε αποδοτικότεροι και αφετέρου πιο ικανοποιημένοι.

Η αξιολόγηση των παραπάνω οδηγεί σε εξατομικευμένες προτάσεις ικανοποιητικής εργασιακής αποκατάστασης.

2) Προετοιμασία για την αγορά εργασίας

Έχοντας στα χέρια σας το επαγγελματικό σας προφίλ τώρα προχωράτε με σωστές βάσεις στους παρακάτω στόχους:

 • Ενημέρωση για την αγορά εργασίας, ώστε ρεαλιστικά να επιλέξετε ή να επαναπροσδιορίσετε τους στόχους σας.
 • Επιλογή επαγγελματικής ειδικότητας και σύνταξη σχεδίου δράσης, το οποίο θα οδηγεί στην ανεύρεση της συγκεκριμένης θέσεως εργασίας που επιθυμείτε.
 • Ενημέρωση και εξοικείωση με τις τεχνικές αναζήτησης απασχόλησης, ώστε να πετύχετε τους στόχους σας.

3) Σχεδιασμός μίας πετυχημένης σταδιοδρομίας

Εδώ η συμβουλευτική αφορά:

 • Αξιολόγηση της επαγγελματικής σας πορείας έως την παρούσα στιγμή και συσχέτιση της με τα αποτελέσματα των προηγούμενων δύο βημάτων.
 • Σχεδιασμός της σταδιοδρομίας σας ώστε να ανταποκρίνεται -τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα- στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
 • Επαγγελματική εξέλιξη στον ευρύτερο χώρο της εργασίας σας.

Η επιτυχία στην εύρεση και στην αγορά εργασίας είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων το οποίο μαθαίνεται. Μην αφήνετε την απασχόλησή σας ή την καριέρα σας στην τύχη. Διεκδικήσετε μεθοδικά.


Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »